Identitat

Tot el festival ha estat creat al voltant del suro. Des del merchandisigng ( foto de les ullers), a la papereria (foto de acreditacions).

Anuncis