Marketing i Target

MARKETING STRATEGY

La Deriva Festival podria arrivar a convertir-se en un esdeveniment cultural de referència a Catalunya, però per fer-ho, és vital tenir en compte l’estratègia de marketing i difusió que es du a terme durant les primeres edicions per atraure al públic objectiu i crear uns valors de marca alineats amb la filosofia del festival.

L’actitud desenfadada del festival requereix peces de màrqueting poc recarregades. No és acceptable publicitat invasiva ni agressiva. Estem parlant d’una difusió controlada i intel·ligent.

Descriurem el nostre target objectiu a través de l’Eli.

chihchci

Totes les propostes han de mantenir els estàndards d’eco-sostenibilitat que el festival exigeix. Així doncs, no s’accepten encartellaments a gran escala.

PROPOSTES

Una gran part de la difusió es faria per xarxes socials. El target del festival no és gran i és concrét de manera que es pot focalitzar molt en els canals i els moments en que s’incorpora publicitat.

Instagram      Recentment estan augmentant el nombre de persones i perfils que guanyen seguidors a Instagram i s’han convertit en referents per a molts joves, que sgueixen i analitzen els seus moviments. Una estratègia seria pagar aquells instagramers que generin un contingut alineat amb els valors del festival i convidar-los, a canvi de fer difució de l’esdeveniment.

Spotify      Està clar que la música és un dels trets diferencials de La Deriva. Spotify és doncs una xarxa excelent per publicitar el festival. És una manera fàcil d’arribar a aquells usuaris interessats en la música que s’ofereix al festival .

Youtube       La àmplia segmentació que ofereix Youtube és una eina útil per fer arrivar a aquells usuaris interessats la informació necessària per fer-los veure que La Deriva és el festival de referència.

MARKETING DIRECTE

El suro és el material que conforma la identitat del festival. La seva àmplia varietat d’aplicacions ens ermèt crear una gran quantitat d’articles de merchandising i promoció per crear engagement entre els joves. Una de les aplicacions podria ser en posavasos. Es repartirien a bars i restaurants a través de la distribuïdora de la cervesa patocinadora del festival i servirien com a cupons acumulables que servirien com a descompte per a l’entrada i que haurien de ser reciclats.

Al presentar els posavasos en una de les carpes d’entrada es repartiria als visitants diferents promocions, descomptes en beguda, merchandising… D’alguna manera es podria utilitzar el valor reciclable del suro com a moneda de canvi.

Anuncis