Propietats

El suro és un material molt comú que tots coneixem i que més o menys utilitzem en les nostres vides.

El suro no és res més que l’escorça de l’alzina surera arrencada i manipulada o tractada. Com que és d’origen natural fa que el seu ús sigui extens i que se n’hagin tret moltes utilitats.

Les seves grans característiques són:

Lleugeresa      Al tenir una gran quantitat d’aire reclòs, permet que tingui un pes específicament entre 0,12 i 0,25%.

Elasticitat      Gràcies a la resistència de les seves parets cel·lulars i a la seva impermeabilitat a líquids, la seva resistència a la pressió, juga un paper important com a ús de paviment i com aïllant, per això s’utilitza en molts tipus de construcció.

Impermeabilitat      La seva impermeabilitat ens ofereix una oportunitat imprescindible per a poder utilitzar elsuro com a element de construcció.

Retardador del foc      És difícilment inflamable i fins i tot s’utilitza com a talla-focs.

Absència de toxicitat o altres perills per a la salut; producte absolutament natural, manca de qualsevol tipus de producte tòxic.

Aquestes són les principals característiques, però n’hi ha d’altres que també ens interessen, com aquestes:

Aïllament acústic     
Aïllament tèrmic     
Flotabilitat
Flexibilitat     
Reciclable
Biodegradable      

Anuncis